ปูนซีเมนต์ตราแรด

 

 

ยี่ห้อ: แรด (Rhino)

สีถุง: ส้ม, แดง, เทา, ฟ้า, เขียว

ปูนซีเมนต์ตราแรด จำหน่าย กิโลกรัมละ 13บาท!!

 

*กรุณาระบุสีถุงปูนที่ต้องการ ในช่อง "หมายเหตุ" ในหน้า "ที่อยู่ในการจัดส่ง"

Visitors: 22,450