Phase II - TAILSTOCK

ยี่ห้อ: Phase II

รหัส: ตามรหัสด้านล่าง

รุ่น: TAILSTOCK

 

แม่แรงสำหรับ Rotary Table ขนาด 4" (รหัส 240-004)

ข้อมูลทางเทคนิค:

ความสูงส่วนกลาง: 2.75" (คงที่ 70 มม.)

การเคลื่อนที่แกนกลางสูงสุด: .472" (12 มม.)

น้ำหนัก: 17 lbs โดยประมาณ

 

แม่แรงสำหรับ Rotary Table ขนาด 6" (รหัส 240-005)

ข้อมูลทางเทคนิค:

ระดับความสูงส่วนกลาง: 3.94"  5.516"

องศาทำเอียงส่วนกลาง: +/- 11°

น้ำหนัก: 26 lbs โดยประมาณ

 

แม่แรงสำหรับ Rotary Table ขนาด 8" และ 10" (รหัส 240-001)

ข้อมูลทางเทคนิค:

ระดับความสูงส่วนกลาง: 5.60"  7.20"

องศาทำเอียงส่วนกลาง: +/- 11°

น้ำหนัก: 33 lbs โดยประมาณ

 

แม่แรงสำหรับ Rotary Table ขนาด 12" (รหัส 240-002)

ข้อมูลทางเทคนิค:

ระดับความสูงส่วนกลาง: 7.10"  9.00"

องศาทำเอียงส่วนกลาง: +/- 11°

น้ำหนัก: 36 lbs โดยประมาณ

 

แม่แรงสำหรับ Rotary Table ขนาด 16" (รหัส 240-006)

ข้อมูลทางเทคนิค:

ความสูงส่วนกลาง (คงที่): 10.23"

น้ำหนัก: 75 lbs โดยประมาณ

 

แม่แรงสำหรับ Collet Index Fixture (225-205) (รหัสชิ้นส่วน 240-003)

ข้อมูลทางเทคนิค:

ระดับความสูงส่วนกลาง: 3.50"  4.00"

องศาทำเอียงส่วนกลาง: +/- 11°

น้ำหนัก: 13 lbs โดยประมาณ

 

สนใจสินค้า...โปรดติดต่อฝ่ายขายค่ะ

Visitors: 23,222