แบรนด์ที่ร่วมรายการ

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 • ใหม่ล่าสุด
  JA-C Analysis electronic balance 5100g/0.01g
  11,000.00 THB
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น SPX2202 (Scout) ยี่ห้อ OHAUS
  17,800.00 THB
  19,500.00 THB  (-9%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น SPX1202 (Scout) ยี่ห้อ OHAUS
  12,800.00 THB
  18,800.00 THB  (-32%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น SPX622 (Scout) ยี่ห้อ OHAUS
  8,600.00 THB
  15,000.00 THB  (-43%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น SPX422 (Scout) ยี่ห้อ OHAUS
  8,400.00 THB
  14,600.00 THB  (-42%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น SPX222 (Scout) ยี่ห้อ OHAUS
  6,800.00 THB
  11,800.00 THB  (-42%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PX4202E (Pioneer) ยี่ห้อ OHAUS
  21,500.00 THB
  39,700.00 THB  (-46%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PX4202 (Pioneer) ยี่ห้อ OHAUS
  24,900.00 THB
  46,200.00 THB  (-46%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PR4202E (PR) ยี่ห้อ OHAUS
  23,800.00 THB
  33,800.00 THB  (-30%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น NV2122 (Navigator) ยี่ห้อ OHAUS
  4,800.00 THB
  10,800.00 THB  (-56%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น NV622 (Navigator) ยี่ห้อ OHAUS
  9,500.00 THB
  12,300.00 THB  (-23%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น NV422 (Navigator) ยี่ห้อ OHAUS
  8,200.00 THB
  11,400.00 THB  (-28%)
Visitors: 142,076