แบรนด์ที่ร่วมรายการ

เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ

 • Weighing Scale XY15MB
  5,900.00 THB
 • Waterproof Table Scale Double LCD Model MT
  6,000.00 THB
 • Textile Balance XY6002CS
  0.00 THB
  0.00 THB
 • Precision Balance XY20002C
  0.00 THB
  0.00 THB
 • Precision Balance XY3000C
  0.00 THB
  0.00 THB
 • Platform Scale WA3002L5002L WA603L1503L
  0.00 THB
  5,800.00 THB
 • Electronic-Weighing Scale HXZ-1 15kg0.5g
  4,800.00 THB
 • Electronic Balance JA4000C
  0.00 THB
  0.00 THB
 • Bench Balance WA3002LWA1503L
  0.00 THB
  5,000.00 THB
 • Analytical Balance JA103PL
  0.00 THB
  11,500.00 THB
 • FD4-P
  6,500.00 THB
 • ESW Plus
  7,900.00 THB
Visitors: 140,109